Umowy Serwisowe SLA

  • Home
  • Umowy Serwisowe SLA

Umowy serwisowe SLA

Umowy SLA – umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług.

Jakie korzyści płyną z podpisania takiej umowy?

Brak stałej opieki informatycznej generuje nieprzewidziane i często wysokie koszty związane z utratą ciągłości pracy organizacji. Chodzi o straty finansowe oraz inne trudne do odrobienia przestoje.
Umowa SLA daje Państwu gwarancję utrzymania i systematycznego poprawiania jakości działania systemów informatycznych. Aby skutecznie świadczyć usługi serwisowe konieczny jest stały nadzór nad infrastrukturą informatyczną. Parametry umowy SLA określają gwarantowane czasy reakcji, zasady monitoringu jak również regularne przeglądy sprzętu i oprogramowania. Dzięki temu przejmujemy odpowiedzialność oraz ryzyko związane z utrzymaniem środowiska teleinformatycznego, co pozwala Państwu spać spokojnie, a zasoby wykorzystać do innych celów.

Technologia:

Do przechowywania i przetwarzania danych gromadzonych w systemie Prestiż zastosowano nowoczesną, relacyjną bazę danych z interfejsem SQL, w architekturze klient serwer. Technologia klient serwer jest gwarancją wysokiej odporności bazy danych na wszelkie awarie stanowisk sieciowych. Znacznie zmniejsza obciążenia sieci komputerowej a co za tym idzie, powoduje wzrost prędkości pracy i przetwarzania danych. Dodatkową zaletą bazy danych (Firebird wersja 2.5) jest jej całkowita darmowość (open source), niezależnie od liczby zainstalowanych stanowisk.

Korzyści biznesowe z wdrożenia systemu Prestiż:

  • Zwiększenie stabilności, niezawodności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych
  • Wspieranie procesu podejmowania decyzji w oparciu o raporty, zestawienia i analizy
  • Umożliwienie firmom wielooddziałowym pracy w czasie rzeczywistym na wspólnej bazie danych
  • Dopasowanie do przepisów i realiów gospodarczych Polski oraz standardów Unii Europejskiej
  • Skrócenie cyklu produkcyjnego oraz zmniejszenie zapasów magazynowych
  • Ujednolicenie procedur postępowania w całym przedsiębiorstwie
  • Współdziałanie wszystkich szczebli przedsiębiorstwa
  • Łatwość aktualizacji

Masz Jakieś Pytania? Chętnie Udzielimy Ci Odpowiedzi.